Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων στο σημείο που θα ζητηθεί, για παράδειγμα, μεταφορές μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων του κάθε Επίσημου Διανομέα του ΔΙΚΤΥΟΥ AIGLON, μεταξύ των σημείων παράδοσης από λήξη συμβολαίου χρονομίσθωσης και των εγκαταστάσεων Επίσημου Διανομέα του ΔΙΚΤΥΟΥ AIGLON, παραλαβή οχήματος αντικατάστασης από εγκαταστάσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ AIGLON και παράδοσή του στον πελάτη, παραλαβή οχήματος από τον πελάτη και μεταφοράς του  στο συνεργείο για την επισκευή του κ.ά.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να παραλάβει τα οχήματα ιδιοκτησίας Επίσημου Διανομέα του ΔΙΚΤΥΟΥ AIGLON από τα σημεία που θα του υποδειχτούν από την Εταιρεία και να τα παραδώσει στα σημεία που επίσης θα υποδειχτούν από την Εταιρεία. Τα σημεία παράδοσης βρίσκονται εντός Αττικής, στα όρια της Αττικής.

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής προϋποθέτει:

  • ανθρώπινο δυναμικό δύο (2) εργαζομένων ανά μεταφορά
  • μεταφορικό μέσο του Προμηθευτή
  • οι μεταφορές πρέπει να προ-συμφωνούνται δύο ημέρες και όχι αργότερα της μίας ημέρας πριν την εκτέλεσή τους για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους
  • χρεώνονται από τον Προμηθευτή μόνο οι διαδρομές που γίνονται με όχημα Επίσημου Διανομέα του ΔΙΚΤΥΟΥ AIGLON
  • το κόστος αφορά στην κάθε διαδρομή /κίνηση που θα γίνεται
  • για αυθημερόν ενημέρωση θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση
  • τα οχήματα που μεταφέρονται πρέπει να καλύπτονται από μικτή ασφάλεια
  • σε περίπτωση ζημίας του οχήματος με υπαιτιότητα της DEKRA, η DEKRA θα αποζημιώνει μέχρι το ποσό της απαλλαγής που προβλέπει η μικτή ασφάλεια του οχήματος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος