ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Η εταιρεία μας, πραγματοποιεί φανερούς και μυστικούς ελέγχους στα συνεργαζόμενα συνεργεία ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να διακριβωθεί: η ποιότητα των επισκευών που μπορούν να προσφέρουν, να καταγραφεί ο τεχνολογικός τους εξοπλισμός, η άρτια κατάρτιση του προσωπικού τους, η νομιμότητά της λειτουργίας τους και οι παροχές που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σκοπός είναι η ασφαλιστική εταιρεία, να έχει από έναν ανεξάρτητο πάροχο με μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση συνεργείων του μεγέθους της DEKRA, ένα πλήρη φάκελο για κάθε συνεργείο με το οποίο συνεργάζεται όπου θα καταγράφεται η τοποθεσία του (κοντά ή μακριά από εμπορικό δρόμο), κοντά ή μακριά από άλλο συνεργαζόμενο συνεργείο, ο τεχνικός του εξοπλισμός φωτογραφημένος (ανυψωτικά, φούρνοι βαφής), τα προγράμματα κοστολόγησης που χρησιμοποιεί, η άδεια λειτουργίας του, οι απαιτούμενες από το Νόμο επαναπιστοποιήσεις των ανυψωτικών και αεροφυλακίων του, χώρος πάρκινγκ, χώρος υποδοχής των πελατών σας, διαθέσιμα αυτοκίνητα αντικατάστασης κτλ.

Πως πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διαδικασία; 
  • 1 φανερή επίσκεψη, όπου ο επιθεωρητής της DEKRA κανονίζει επίσκεψη στο συνεργείο προκειμένου να καταγράψει τον εξοπλισμό του και του αναγράφει το σύνολο των εγγράφων που θα χρειαστεί κατά την επίσκεψη (π.χ άδεια λειτουργίας, εκπαίδευση προσωπικού, αντίγραφα τελευταίας επιθεώρησης εξοπλισμού, αντίγραφα πτυχίων προσωπικού κ.α), 
  • 1 μυστική επίσκεψη, όπου ο εργαζόμενος της DEKRA (άλλος από εκείνον που διενεργεί τη φανερή επίσκεψη),  προσποιείται τον πελάτη και επισκέπτεται το τρακαρισμένο όχημά του με σκοπό να του το επισκευάσουν. Στην επίσκεψη αυτή, ο εργαζόμενος της DEKRA, συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο της DEKRA, που μπορεί να συμφωνηθεί με την ασφαλιστική εταιρεία, όπου καταγράφεται από το πόσο γρήγορα εξυπηρετήθηκε από το συνεργαζόμενο συνεργείο, ποια ήταν η συμπεριφορά των υπαλλήλων του συνεργείου προς αυτόν, τι τους απάντησαν όταν προσπάθησε να ζητήσει να του περάσουν στην ίδια ζημία και μία άλλη που είχε στο αυτοκίνητό του, τι του ανέφεραν από το συνεργείο όταν τους ρώτησε εάν η ασφαλιστική είναι καλή εταιρεία κ.α

Επιπλέον η DEKRA, αναλαμβάνει να επιθεωρήσει υποψήφια προς ένταξη στο δίκτυό της συνεργεία και συντάσσει Reports, για το εάν πληρούν κάποιες προσυμφωνημένες με την ασφαλιστική εταιρεία προδιαγραφές.

Κατά το τρόπο αυτό, η ασφαλιστική εταιρεία έχει από ένα πρώιμο στάδιο καταχωρημένες πληροφορίες για την υποδομή του συνεργείου αυτού και επιπροσθέτως, μπορεί να δικαιολογήσει σε τρίτους (π.χ συνεργάτες πράκτορες), γιατί ένα συνεργείο μπορεί ή δεν μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυό της επί τη βάση των ευρημάτων της DEKRA. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος